Annita Lageweg - Praktijk voor Biografiek


BIOGRAFIEWERK   

Iedereen maakt tijden mee in het leven waarin vragen opkomen die niet zomaar te beantwoorden zijn. Dat niet-weten kan allerlei gevoelens veroorzaken en zelfs belemmerend werken. Eigenlijk een heel gewoon fenomeen: de levensweg loopt niet altijd via een gladgestreken route. Het mooie is eigenlijk dat juist lastige momenten en moeilijke periodes je als mens kansen bieden om je bewust te worden van wat er (innerlijk) te ontwikkelen is. Maar.... hoe krijg je dat helder? 

Mijn motto? Zonder weerstand geen ontwikkeling!
* Hoe kan ik omgaan met tegenslagen waar ik mee te maken krijg? 
* Hoe krijg ik dan mijn leven (weer) op de rit, zodat het weer lekker loopt? 
* Hoe kan ik orde scheppen in de drukte van mijn dagelijkse leven? 
* Waarin zit mijn groeipotentie en wat ik daarmee kan doen?  

Bij deze en andere vragen help ik je te ontdekken wat voor jou belangrijk is om op te focussen. Maar ook: wat jou mogelijk belemmert in het maken van keuzes, stappen. Dat kan evengoed in hele kleine dingen zitten als in grotere. In mijn coachgesprekken is de levensloop een belangrijke bron van informatie, die ik vanuit verschillende perspectieven benader. We gaan als het ware jouw uiterlijke biografie in verbinding brengen met je innerlijke biografie. Wat komt er op je af en wat leeft er in jou? Als je dat op elkaar kunt afstemmen, krijg je meer regie over je eigen leven. Biografiewerk is ik-werk! Werken met je eigen levensloop geeft inzicht en aanknopingspunten waardoor je zelf het stuur van je leven in handen kunt nemen.  

Samen in gesprek

Een goed begin is het halve werk. Daarom help ik je eerst om de vraag die je hebt helder te krijgen. Met wat daar uit komt gaan we samen aan de slag. In een of meer gesprekken krijg je de kans om je leven vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierdoor krijg je (meer) zelfinzicht en zelfvertrouwen en leer je om zelf (meer) de regie te nemen in je leven.  Door op je verhaal te komen, kun je richting geven aan je eigen toekomst.

Autobiografisch schrijven
Dit is een hele werkzame manier je leven te onderzoeken. Ik reik je verschillende schrijftechnieken aan die je daarbij helpen.Door zelf te schrijven krijg je een andere toegang tot je herinneringen. Er ontstaat een vollediger beeld waar je met de ogen van nu naar kunt kijken. De betekenis van gebeurtenissen en de plek die iets heeft in je leven worden helderder. Je krijgt meer zicht op de rode draden in je leven en je eigen ontwikkeling. Meestal werk je in een groep, maar deze methode gebruik ik ook één op één.

Biografiewerk werkt, voor jong tot oud. Het is bij uitstek geschikt voor iedereen die vanuit innerlijke vrijheid verantwoordelijkheid wil nemen voor de loop van zijn leven en zijn ontwikkeling. Bel of mail me als je meer wilt weten over mijn werk of als je een afspraak wilt maken.  

                                                e-mail:     annitalageweg@hotmail.com  
                                                telefoon: 06 - 50900787

Over......                                      
Mijn naam is Annita Lageweg en ik heb een grote belangstelling voor de spirituele ontwikkeling van mensen in hun levensloop. De levensloop van mensen is namelijk een onuitputtelijke bron van informatie en daarin met mensen op onderzoek uitgaan en hen inzichten geven, vind ik het mooiste wat er is! Terugkijkend is die belangstelling er mijn hele leven al geweest maar na mijn 43e besloot ik hier gericht mijn werk van te maken. Nu begeleid ik anderen in levenslooponderzoek, biografiegesprekken en met autobiografisch schrijven. Met een scherp luisterend oor en een rijk vragenarsenaal 
heb ik aandacht voor ieders eigenheid. De biografiek is mijn inspiratiebron en een belangrijke richtingaanwijzer.

Van 20o1-2004 studeerde ik Journalistiek in Zwolle en van 2012-2016 Biografisch Coachen aan het Instituut voor Biografiek in Driebergen. Als biografiekprofessional ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Biografiewerk. Je bent van harte welkom in mijn praktijk in Oentsjerk (Friesland), daarnaast werk ik op locatie. Kijk hier voor een uitgebreid opleidings- en ervaringsprofiel.

Meer inspiratie? Ga dan naar de facebookpagina van PraktijkBiografiek.


© Annita Lageweg 2018